...

8.138. Wielomian W(x) przy dzieleniu przez dwumiany x-2 ix + 4 daje resz- ty odpowiednio -3 oraz -51. Wiedząc, że wielomian W(x) jest podzielny przez dwumian x + 1, wyznacz resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez wielomian P(x)=x+3x-6x-8.

8.138. Wielomian W(x) przy dzieleniu przez dwumiany x-2 ix + 4 daje resz- ty odpowiednio -3 oraz -51. Wiedząc, że wielomian W(x) jest podzielny przez dwumian x + 1, wyznacz resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez wielomian P(x)=x+3x-6x-8.

Zobacz!