...

8.145. Sprawdź, nie wykonując dzielenia, czy wielomian W(x) jest podzielny przez dwumian P(x), jeśli: a) W(x)-x-3x+4x-12 P(x)=x -3 P(x) = x+2 b) W(x) = 2x-3x+2x²+x-14 P(x)=x-1 P(x)=x+1. d) W(x)=-3x+8x² + 4x² + 1

8.145. Sprawdź, nie wykonując dzielenia, czy wielomian W(x) jest podzielny przez dwumian P(x), jeśli: a) W(x)-x-3x+4x-12 P(x)=x -3 P(x) = x+2 b) W(x) = 2x-3x+2x²+x-14 P(x)=x-1 P(x)=x+1. d) W(x)=-3x+8x² + 4x² + 1

Zobacz!