...

8.147. Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu W(x) wiedząc, że wielomian w(x) jest podzielny przez P(x), jeśli: a) w(x) = 3x² + 20x² + 11x – 6 P(x) = x + 1 b) w(x)=2x-10x²+10x-8 P(x)=x-4 W(x)-2x-3x-20x + 21 P(x)=x+3 d) W(x) 8x-6x-18x-4. P(x)=x-2 e) W(x) = x²-4x-3x + 18 P(x)=x -3 1) w(x)=x+2x-3 P(x)=x-1.

8.147. Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu W(x) wiedząc, że wielomian w(x) jest podzielny przez P(x), jeśli: a) w(x) = 3x² + 20x² + 11x – 6 P(x) = x + 1 b) w(x)=2x-10x²+10x-8 P(x)=x-4 W(x)-2x-3x-20x + 21 P(x)=x+3 d) W(x) 8x-6x-18x-4. P(x)=x-2 e) W(x) = x²-4x-3x + 18 P(x)=x -3 1) w(x)=x+2x-3 P(x)=x-1.

Zobacz!