...

8.148. Dany jest wielomian W(x) liczba c. Wykaz, że liczba c jest pierwiastkiem wielomianu W(x). Następnie wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu W(x), o ile a) W(x)=x-x-16x-20, c-2 b) w(x) = x³-x²-8x+8, c = 1 c) w(x) = 2x² + 7x² + 2x-3 c=-3 W(x)-x+5x+5x+25, c=-5

8.148. Dany jest wielomian W(x) liczba c. Wykaz, że liczba c jest pierwiastkiem wielomianu W(x). Następnie wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu W(x), o ile a) W(x)=x-x-16x-20, c-2 b) w(x) = x³-x²-8x+8, c = 1 c) w(x) = 2x² + 7x² + 2x-3 c=-3 W(x)-x+5x+5x+25, c=-5

Zobacz!