...

8.184. Wykaż, że liczba p jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu w(x) a) W(x)=x-6x+13x-14x²+12x-8, p=2 b) W(x)=27×5-27x+36x-28x²+9x-1, p=

8.184. Wykaż, że liczba p jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu w(x) a) W(x)=x-6x+13x-14x²+12x-8, p=2 b) W(x)=27×5-27x+36x-28x²+9x-1, p=

Zobacz!