...

8.185. Podaj przykład wielomianu stopnia ósmego, który ma tylko dwa pier wiastki: -314, przy czym -3 jest pierwiastkiem trzykrotnym, a 4 jest pierwiastkiem jednokrotnym.

8.185. Podaj przykład wielomianu stopnia ósmego, który ma tylko dwa pier wiastki: -314, przy czym -3 jest pierwiastkiem trzykrotnym, a 4 jest pierwiastkiem jednokrotnym.

Zobacz!