...

8.186. Podaj przykład wielomianu stopnia siódmego o współczynnikach całkowitych, który ma tylko trzy pierwiastki: 3, 4 oraz 2 przy czym 4 jest pierwiastkiem jedno- krotnym, pierwiastkiem dwukrotnym, a 3 – pierwiastkiem czterokrotnym.

8.186. Podaj przykład wielomianu stopnia siódmego o współczynnikach całkowitych, który ma tylko trzy pierwiastki: 3, 4 oraz 2 przy czym 4 jest pierwiastkiem jedno- krotnym, pierwiastkiem dwukrotnym, a 3 – pierwiastkiem czterokrotnym.

Zobacz!