...

. 8.187. Wyznacz liczbę a wiedząc, że wielomian W(x) ma jeden pierwiastek dwukrotny, a) W(x)=(4x+12x+)x c) W(x) = x²-8x+x b) W(x) = x² + ax² + 25x d) W(x)–4x+4x+ax”

. 8.187. Wyznacz liczbę a wiedząc, że wielomian W(x) ma jeden pierwiastek dwukrotny, a) W(x)=(4x+12x+)x c) W(x) = x²-8x+x b) W(x) = x² + ax² + 25x d) W(x)–4x+4x+ax”

Zobacz!