...

8.95. Wielomian W(x)=-10x + 11x² + ax + b jest podzielny przez wielomian P(x) = 1-2x. llorazem z dzielenia W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x)=5x-3x+2. Oblicz a i b

8.95. Wielomian W(x)=-10x + 11x² + ax + b jest podzielny przez wielomian P(x) = 1-2x. llorazem z dzielenia W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x)=5x-3x+2. Oblicz a i b

Zobacz!