...

8.96. Wielomian W(x)=-3x+ (3a + b)x-(4a+9b)x + 30 jest podzielny przez wielomian P(x) = 3x + 5. llorazem z dzielenia w(x) przez P(x) jest wielomian Q(x)=x-4x+6. Oblicz a ib.

8.96. Wielomian W(x)=-3x+ (3a + b)x-(4a+9b)x + 30 jest podzielny przez wielomian P(x) = 3x + 5. llorazem z dzielenia w(x) przez P(x) jest wielomian Q(x)=x-4x+6. Oblicz a ib.

Zobacz!