...

8.97. Wielomian W(x)=-6x+ (a b)x-21x² + (2a-3b)x-15 jest podziel ny przez wielomian P(x)=3x-2x+5. llorazem z dzielenia W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x) = -2x² + x-3. Oblicz a i b.

8.97. Wielomian W(x)=-6x+ (a b)x-21x² + (2a-3b)x-15 jest podziel ny przez wielomian P(x)=3x-2x+5. llorazem z dzielenia W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x) = -2x² + x-3. Oblicz a i b.

Zobacz!