...

Ciąg (an) dany jest wzorem an=(5−n)⋅(n+3) dla wszystkich liczb naturalnych n≥1. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:

Ciąg (an)(an) dany jest wzorem an=(5−n)⋅(n+3)an=(5−n)⋅(n+3) dla wszystkich liczb naturalnych n≥1n≥1. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:

Zobacz!

Dodaj komentarz