...

Ciąg (an) jest określony wzorem an=(−1)n⋅nn+1 dla n≥1. Iloczyn a1⋅a2⋅a3 jest równy:

Ciąg (an) jest określony wzorem an=(−1)n⋅nn+1 dla n≥1. Iloczyn a1⋅a2⋅a3 jest równy:

Zobacz!

Dodaj komentarz