Ciąg (an) określony dla n≥1 jest arytmetyczny oraz a3=10 i a4=14. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy A.a1=−2 B.a1=2 C.a1=6 D.a1=12

Ciąg (an) określony dla n≥1 jest arytmetyczny oraz a3=10 i a4=14. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy A.a1=−2 B.a1=2 C.a1=6 D.a1=12
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz