Czwarty wyraz ciągu geometrycznego o wyrazach dodatnich stanowi 0,64 drugiego wyrazu tego ciągu. Wskaż iloraz tego ciągu.

Czwarty wyraz ciągu geometrycznego o wyrazach dodatnich stanowi 0,640,64 drugiego wyrazu tego ciągu. Wskaż iloraz tego ciągu.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz