...

D 8.64. Liczba całkowita c przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Wykai, le re z dzielenia liczby c¹-2 przez 3 jest równa 2.

D 8.64. Liczba całkowita c przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Wykai, le re z dzielenia liczby c¹-2 przez 3 jest równa 2.

Zobacz!