...

D8.63. Liczba całkowita c przy dzieleniu przez 6 daje resztę 2. Wykaż, że liczba 4 + jest podzielna przez 12.

D8.63. Liczba całkowita c przy dzieleniu przez 6 daje resztę 2. Wykaż, że liczba 4 + jest podzielna przez 12.

Zobacz!