...

D8.62. Liczba całkowita a przy dzieleniu przez 4 daje resztę 3, zaś liczba całkowit b przy dzieleniu przez 4 daje resztę 1. Wykaż, że suma sześcianów tych liczb je podzielna przez 4.

D8.62. Liczba całkowita a przy dzieleniu przez 4 daje resztę 3, zaś liczba całkowit b przy dzieleniu przez 4 daje resztę 1. Wykaż, że suma sześcianów tych liczb je podzielna przez 4.

Zobacz!