...

D8.61. Wykaż, że jeśli liczba całkowita przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to sze cian tej liczby przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2.

D8.61. Wykaż, że jeśli liczba całkowita przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to sze cian tej liczby przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2.

Zobacz!