Dana jest funkcja f określona wzorem f(x)=(a+1)(x−2)2(x+1) dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Dla jakich wartości a spełniona jest nierówność f(0)⋅f(1)≤16?

Dana jest funkcja ff określona wzorem f(x)=(a+1)(x−2)2(x+1)f(x)=(a+1)(x−2)2(x+1) dla wszystkich liczb rzeczywistych xx. Dla jakich wartości aa spełniona jest nierówność f(0)⋅f(1)≤16f(0)⋅f(1)≤16?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz