Dana jest prosta o równaniu −2x−4y+3=0. Wskaż równanie prostej, która jest do niej równoległa i przechodzi przez punkt P=(0,−2).

Dana jest prosta o równaniu −2x−4y+3=0−2x−4y+3=0. Wskaż równanie prostej, która jest do niej równoległa i przechodzi przez punkt P=(0,−2)P=(0,−2).

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz