Dane są liczby a=3,6⋅10−12 oraz b=2,4⋅10−20. Wtedy iloraz ab jest równy

Dane są liczby a=3,6⋅10−12 oraz b=2,4⋅10−20. Wtedy iloraz ab jest równy A.8,64⋅10−32 B.8,64⋅1032 C.1,5⋅10−8 D.1,5⋅108
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz