Dane są punkty M=(−2,1) i N=(−1,3). Punkt K jest środkiem odcinka MN. Obrazem punktu K w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt A.K′=(2,−32) B.K′=(2,32) C.K′=(32,2) D.K′=(32,−2)

Dane są punkty M=(−2,1) i N=(−1,3). Punkt K jest środkiem odcinka MN. Obrazem punktu K w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt A.K′=(2,−32) B.K′=(2,32) C.K′=(32,2) D.K′=(32,−2)

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz