Dane są punkty o współrzędnych A=(−2,5) oraz B=(4,−1). Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa

Dane są punkty o współrzędnych A=(−2,5) oraz B=(4,−1). Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa A.12 B.6 C.62–√ D.26–√

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz