Dany jest ciąg (an) określony wzorem an=5−2n6 dla n≥1. Ciąg ten jest

Dany jest ciąg (an) określony wzorem an=5−2n6 dla n≥1. Ciąg ten jest A.arytmetyczny i jego różnica jest równa r=−13. B.arytmetyczny i jego różnica jest równa r=−2. C.geometryczny i jego iloraz jest równy q=−13. D.geometryczny i jego iloraz jest równy q=56.
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz