Dany jest ciąg arytmetyczny (an) określony wzorem an=16−1/2⋅n dla każdej liczby całkowitej n≥1. Różnica r tego ciągu jest równa

Dany jest ciąg arytmetyczny (an) określony wzorem an=16−12⋅n dla każdej liczby całkowitej n≥1. Różnica r tego ciągu jest równa A.r=−16 B.r=−12 C.r=−132 D.r=1512

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz