Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek a5a3=19. Iloraz tego ciągu jest równy

Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek a5a3=19. Iloraz tego ciągu jest równy A.13 B.13–√ C.3 D.3–√

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz