...

Dany jest ciąg geometryczny (x,2×2,4×3,8) o wyrazach nieujemnych. Wtedy A.x=0 B.x=1 C.x=2 D.x=4

Dany jest ciąg geometryczny (x,2×2,4×3,8) o wyrazach nieujemnych. Wtedy A.x=0 B.x=1 C.x=2 D.x=4

Zobacz!

Dodaj komentarz