Dany jest kwadrat ABCD, w którym A=(5,−53). Przekątna BD tego kwadratu jest zawarta w prostej o równaniu y=43x. Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych AC i BD oraz pole kwadratu ABCD.

Dany jest kwadrat ABCD, w którym A=(5,−53). Przekątna BD tego kwadratu jest zawarta w prostej o równaniu y=43x. Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych AC i BD oraz pole kwadratu ABCD.
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz