Dany jest nieskończony ciąg (an), w którym a1=410, a każdy następny wyraz jest dwukrotnie mniejszy od poprzedniego. Wtedy wyraz a15 jest równy: A) 32B) 64C) 41015D) 8−4

Dany jest nieskończony ciąg (an)(an), w którym a1=410a1=410, a każdy następny wyraz jest dwukrotnie mniejszy od poprzedniego. Wtedy wyraz a15a15 jest równy:A) 3232B) 6464C) 4101541015D) 8−4

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz