Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny (an) o wyrazach dodatnich. Wtedy A.a4+a7=a10 B.a4+a6=a3+a8 C.a2+a9=a3+a8 D.a5+a7=2a8

Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny (an) o wyrazach dodatnich. Wtedy A.a4+a7=a10 B.a4+a6=a3+a8 C.a2+a9=a3+a8 D.a5+a7=2a8

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz