Dany jest okrąg o równaniu (x+2)2+(y−3)2=5. Środek tego okręgu ma współrzędne: A) (2,−3)B) (−2–√,−3–√)

Dany jest okrąg o równaniu (x+2)2+(y−3)2=5(x+2)2+(y−3)2=5. Środek tego okręgu ma współrzędne:A) (2,−3)(2,−3)B) (−2–√,−3–√)(−2,−3)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz