Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α+β=111∘. Wynika stąd, że

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α+β=111∘. Wynika stąd, że A.α=74∘ B.α=76∘ C.α=70∘ D.α=72∘
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz