Dany jest punkt A=(−18,10). Prosta o równaniu y=3x jest symetralną odcinka AB. Wyznacz współrzędne punktu B.

Dany jest punkt A=(−18,10). Prosta o równaniu y=3x jest symetralną odcinka AB. Wyznacz współrzędne punktu B.
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz