Dany jest trapez prostokątny ABCD o podstawach AB i CD oraz wysokości AD. Dwusieczna kąta ABC przecina ramię AD w punkcie E oraz dwusieczną kąta BCD w punkcie F (zobacz rysunek).Wykaż, że w czworokącie CDEF sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe.

Dany jest trapez prostokątny ABCD o podstawach AB i CD oraz wysokości AD. Dwusieczna kąta ABC przecina ramię AD w punkcie E oraz dwusieczną kąta BCD w punkcie F (zobacz rysunek).Wykaż, że w czworokącie CDEF sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe.
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz