Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości |KL|=a, |MN|=b, a>b. Kąt KLM ma miarę 60∘. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa

Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości |KL|=a, |MN|=b, a>b. Kąt KLM ma miarę 60∘. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa A.a−b B.2(a−b) C.a+12b D.a+b2
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz