Dla ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n≥1, jest spełniony warunek a4+a5+a6=12. Wtedy

Dla ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n≥1, jest spełniony warunek a4+a5+a6=12. Wtedy A.a5=4 B.a5=3 C.a5=6 D.a5=5
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz