Dla kąta ostrego α dany jest cosα=23. Oblicz wartość wyrażenia tg2α+1−−−−−−−√.

Dla kąta ostrego αα dany jest cosα=23cosα=23. Oblicz wartość wyrażenia tg2α+1−−−−−−−√tg2α+1.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz