...

Dla każdej dodatniej liczba a iloraz a−2,6/a1,3 jest równy A.a−3,9 B.a−2 C.a−1,3 D.a1,3

Dla każdej dodatniej liczba a iloraz a−2,6/a1,3 jest równy A.a−3,9 B.a−2 C.a−1,3 D.a1,3

Zobacz!

Dodaj komentarz