...

Dla pewnego kąta ostrego α prawdziwa jest równość 4cosα=1. Miara kąta α jest: A) mniejsza od 30°B) równa 30°C) równa 45°D) większa od 60°

Dla pewnego kąta ostrego αα prawdziwa jest równość 4cosα=14cosα=1. Miara kąta αα jest:A) mniejsza od 30°30°B) równa 30°30°C) równa 45°45°D) większa od 60°

Zobacz!

Dodaj komentarz