...

Dla pewnego kąta ostrego α trzywyrazowy ciąg (2sin2α,3–√tgα,2cos2α) jest arytmetyczny. Miara kąta α jest równa:

Dla pewnego kąta ostrego αα trzywyrazowy ciąg (2sin2α,3–√tgα,2cos2α)(2sin2α,3tgα,2cos2α) jest arytmetyczny. Miara kąta αα jest równa:

Zobacz!

Dodaj komentarz