Dla pewnej liczby rzeczywistej x liczby: 1−x, 2−3x, 10+2x są trzema początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n≥1. Wyznacz x oraz oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu.

Dla pewnej liczby rzeczywistej xx liczby: 1−x1−x, 2−3×2−3x, 10+2×10+2x są trzema początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu arytmetycznego (an)(an), określonego dla n≥1n≥1. Wyznacz xx oraz oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz