Do pewnej liczby a dodano 54. Otrzymaną sumę podzielono przez 2. W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większą od liczby a. Zatem A.a=27 B.a=18 C.a=24 D.a=36

Do pewnej liczby a dodano 54. Otrzymaną sumę podzielono przez 2. W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większą od liczby a. Zatem A.a=27 B.a=18 C.a=24 D.a=36
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz