Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 1, a dwudziesty wyraz tego ciągu jest równy 13. Oblicz sumę tych wszystkich wyrazów ciągu, które są mniejsze od 33.

 Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 11, a dwudziesty wyraz tego ciągu jest równy 1313. Oblicz sumę tych wszystkich wyrazów ciągu, które są mniejsze od 3333.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz