Funkcja f określona jest wzorem f(x)=2x3x6+1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy f(−3–√3) jest równa A.−9–√32 B.−35 C.35 D.3–√32

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=2x3x6+1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy f(−3–√3) jest równa A.−9–√32 B.−35 C.35 D.3–√32
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz