Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej n największy wspólny dzielnik liczb n oraz n+10. Największa wartość funkcji f jest równa:

Funkcja ff przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej nn największy wspólny dzielnik liczb nn oraz n+10n+10. Największa wartość funkcji ff jest równa:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz