...

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x)=a(x−1)(x−3). Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(2,1).Współczynnik a we wzorze funkcji f jest równy

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x)=a(x−1)(x−3). Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(2,1).Współczynnik a we wzorze funkcji f jest równy A.1 B.2 C.−2 D.−1

Zobacz!

Dodaj komentarz