...

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x)=(x−3)(7−x). Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji f należy do prostej o równaniu A.y=−5 B.y=5 C.y=−4 D.y=4

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x)=(x−3)(7−x). Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji f należy do prostej o równaniu A.y=−5 B.y=5 C.y=−4 D.y=4

Zobacz!

Dodaj komentarz