Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x2+x+c. Jeśli f(3)=4, to A.f(1)=18 B.f(1)=6 C.f(1)=0 D.f(1)=−6

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x2+x+c. Jeśli f(3)=4, to A.f(1)=18 B.f(1)=6 C.f(1)=0 D.f(1)=−6
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz