Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=(a+1)x+11, gdzie a to pewna liczba rzeczywista, ma miejsce zerowe równe x=34. Stąd wynika, że

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=(a+1)x+11, gdzie a to pewna liczba rzeczywista, ma miejsce zerowe równe x=34. Stąd wynika, że A.a=−413 B.a=413 C.a=−473 D.a=473
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz